magbo system

Individuaalteraapia

Individuaalteraapias kasutan sarnaselt pere- ja paariteraapiaga süsteemset lähenemist.
Muuhulgas pakun võimalust õppida märkama ja vajadusel muutma oma peresüsteemis esinevaid mustreid, et seeläbi tervendada oma olemasolevaid suhteid, vältida kahjulikke suhteid tulevikus  ja saavutada elus rahulolu.
Pakun ka lahutuse või lahkumineku järgset nõustamist, aidates mõista lahkumineku erinevaid faase, toime tulla keerukate ja valusate tunnetega ning toetada uue elu ülesehitamisel.

Oman töökogemust vägivaldsest suhtest lahkuläinud inimestega ja teen koostööd Ohvriabiga.

Eriliselt südamelähedane on mulle töö teismelistega (10-18 a.). Oman töökogemust riskiperede lastega ning lastekaitse spetsialistide poolt saadetud peredega. Töösse on alati kaasatud teismelise lähedased.

Muuhulgas nõustan naise identiteedi puudutavates küsimustes, sh.raseduse katkemine, viljatus, mitmikrasedus, abieluprobleemid mitmikute või mitme väikese lapsega peres, puudega laps.

Pakun ka kristlikku nõustamist.