Hingehoid

Hingehoid on inimese kui terviku parandamine ja hoidmine. See põhineb kristlikel väärtustel, kuid ei ole misjoni- ega kuulutustöö, vaid inimesele toeks olemine abistatava vajadustest ja veendumustest lähtuvalt. Hingehoidlik vestlus on seega sobiv kõikidele inimestele, olenemata tema usust ja maailmapildist. Hingehoidja on isik, kes on lisaks teoloogilisele ja nõustamisalasele haridusele saanud erilise ettevalmistuse tööks kriisis olevate, haigete või surevate inimestega.
Oma vastuvõtule ootan inimesi, kes:

  • vajavad kriisiabi
  • vajavad toetust leinas
  • soovivad pakkuda lähedasele elulõpu hingeabi
  • soovivad saada tuge enda haiguses või hingehädas
  • soovivad kõneleda vaimulikest ja eksistentsiaalsetest küsimustest
  • tunnevad ebakindlust, abitust või üksildust

Tulen hingehoidlikuks vestluseks vajadusel ka haiglasse, hooldekodusse või koju.